Storkreds KBH: referat bestyrelsesmøde 9. december 2015

Fra Alternativet Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Referat bestyrelsesmøde 9.12.15 kl. 19-21.30 hos Stine i Valby
Tilstedeværende: Niko, Andreas, Stine, Kathrine, Mark, Kim, Fabrizio og Helena Fraværende: Gitte
Valg af Referent (Andreas), Tidsstyrer (Kathrine) , Dogme-Sherif & Dokumentarist (Stine) Status v/Stine

Regnskabv/Fabrizio
- Fabrizio har afstemt regnskabet for 2015, men der mangler ca. 4300 kr., der ikke kan findes bilag for.
- Kim/Fabrizio opstiller regnskabet og klæder derefter Gitte på til at fremlægge regnskabet.
- Niko påpegdede at der er brug for en fælles gennemgang af regnskabet (det vil jeg, Andreas også gerne støtte).

 Lokalforeninger v/ Kim eller Fabrizio
- Kim har udarbejdet docs: ”Organisering af Alternativet Storkreds København.”
- Etablering af Tårnby-afdeling: Mød Alternativet 18.1.16 19-20 Hovedbiblioteket. Tårnby,, Stift.
Generalforsamling 8.2.16 19-20 samme sted.

Hus v/Kim
Officiel overtagelse 1.2.16, men vi har fået nøglerne, så vi flytter snarligst, Majken (LS) har ansvaret for flytningen.

Organisation v/ Mark (af Storkredsen - grupper mv.)
Gruppen (Mark, Helena, Kathrine, Gitte) er i working progress. Formålet er at få et overblik over hvilke aktiviteter, der er i Storkredsen. Det handler ikke om at definere rammer for disse grupper. Eks. på gruppens arbejdsspørgsmål: Hvilke grupper er der i Storkredsen? Hvordan arbejder de? Hvordan kan frivillige deltage? Hvilke principper skal vi have for organiseringen?
Mark har teten på dato for gruppemøde.

Kommunikationv/Stine
Der kommer to nyhedsbreve inden jul
Stine venter på møde med LS-projekt om sociale medier, kommunikationsstrategi, hjemmeside og nyhedsbrev (fx via. Mailchimp)

Bestyrelsesdag v/ Kathrine
Rasmus og Troels hjælper os til en fælles fortælling for, hvordan vi som bestyrelse kommer til at arbejde bedre sammen. Hvordan forstår vi bestyrelsen som fortælling i Alternativet? Hvad skaber bevægelse? Hvad skaber fællesskabet og hvad udfordrer det?

Evaluering af åbent bestyrelsesmøde v/Niko
Chimp-in: Hvad ønsker vi mere af næste gang?
- Mere gennemsigtighed over dagsordenen - hvad der kommer til at ske på mødet? Altså at dagsordenen og tilhørende elementer kommer til at ligge fremme tidligere, så tilhørerene har haft mulighed til kigge materialet igennem.
- Mere inddragelse og fokus på de tilstedeværende tilhørere og deres nysgerrighed på bestyrelsen - fx lille workshop eller mulighed for at de tilstedeværende kan tale kort med bestyrelsesmedlemmer af eget valg.
- Mere samlet og loyal bestyrelse, der fremstår som en enhed der bevæger sig i overordnet samme retning
- Mere planlægning af et kommende åbent bestyrelsesmøde på mødet før - en stor ramme uden at det bliver totalt orkestreret. Også mulighed for at gennemføre et lignende åbent bestyrelsesmøde (som gennemføres efter almindelig dagsorden), hvor tilhørerne betragtes som en form for kritisk panel.

Overblik over opgaver v/Stine
Dette kommer vi til at arbejde videre med i begyndelsen af 2016. Her tager vi hul på snakken, for at kunne etablere et budget for 2016 og om nødvendigt lave en indstilling til HB vedr. midler.
- 24. december er deadline for at melde ind excelarket Årshjulet 2016, så Andreas har noget at arbejde videre med over julen.

Evt.
Helena:
- Forslag om nytårskur/nytårsarrangement i Kattesundet
Niko:
- Går til møde 16.12.15 kl. 16-18 om POLAP på Borgen
- Orienterede om møde med ligestillings/mangfoldighedsgruppe
Stine:
- Orienterede i forhold til artikel i POL om: Hvordan man ikke brænder ud? (gruppe Helena, Stine og Mark)

Opsummering mødets beslutninger og opgaver til næste gang:
- Kim sender udkast til dagsorden til Andreas til mødet 11.1.16 som sammen skaber rammerne for første møde i januar. Mark laver et opdrag til dogmerne for god dialog/gode møder i bestyrelsen.
- Alle skal bidrage til budgetoplægget i Årshjulet 2016 som Stine har produceret. Skriv hvilke arrangementer i kunne tænke jer i næste år og eventuelt et bud på beløbsstørrelse.
- Gitte, Fabrizio og Kim fremlægger regnskabsoverblik (2015) på første møde i januar 2016.
- Mark har teten på dato for gruppemøde (Organisationsforståelse)