Storkreds KBH: referat bestyrelsesmøde 22. februar 2016

Fra Alternativet Wiki
Skift til: Navigation, Søgning

Referat fra Åbent bestyrelsesmøde kl. 17-20 22.2.16

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Niko, Gitte, Kim, Helena, Stine, Andreas og ca.20 medlemmer

Dagsordenen:
17:00 - Velkomst v/Niko Grünfeld
17:05 - Principper for økonomisk fordeling og forvaltning af medlemsindtægterne (gruppedialog)

Folks relation til penge:
Gode energier og dårlige energier
Det er godt at kunne føre en god sum penge af
Det gælder om at være tilfreds - penge er vigtige som middel til det vi har behov for
Penge som blod der bringer energier rundt i en organisme. Penge skal flyde som blodet, for hvis pengene ophobes et sted i organismen er der problemer.

Et princip for brugen af penge:
Principper for hvor de små investeringer kan genere de bedste investeringer
Penge brugt med lige dele mod og ydmyghed
En forståelse for hvor der mangler penge.
Et princip for at man ikke altid skal bruge alle de penge man har. Kistebundsprincippet - til de uforudsete udgifter.
Et princip for at der er led i organisationen, der ikke kan undværes.
Et gaveprincip inklusionen af værdien om generøsitet

17:30 - Økonomisk status og midler for 2016 v/Gitte Hansen
17.45 - Budgetlægning i grupper
18.30 - Fremlæggelse af budgetforslag
19.15 - Opsamling v/Niko Grünfeld

Generelle konklusioner
De fælles ideer til budget fra de tre grupper skal besluttes i bestyrelsen
Fabrizio ønskede et ekstra bestyrelsesmøde til at diskutere principielle spørgsmål i budgettet, dette var der ikke generel stemning for.
Bestyrelsen tager de tre budgetter til indtægt. Kim og Gitte udformer et sammenkog der kan præsenteres for resten af bestyrelsen til næste møde.

19:30 - Tak for i aften og tid til en kop the/kaffe eller øl
20:30 - Åbent bestyrelsesmøde afsluttes.