Frivillig Håndbog

Fra Alternativet Wiki
Skift til: navigering, søgning

Opbygningen af Alternativet bygger stort set alene på frivillige kræfter som dig og mig, der motiverer hinanden til at løfte i flok i en sag, vi alle brænder for. Som små byggesten i et stort hus udfylder vi alle en afgørende plads. Uden os ville huset kollapse.

Frivilligt arbejde vælges for de fleste mennesker til som et supplement til andet (lønnet) arbejde og desuden familie- og fritidsliv. For at vi som frivillige kan finde glæde i, være fortsat nysgerrige på og tage ansvar for det arbejde, vi påtager os, er det derfor helt afgørende, at vi melder klart ud, hvad vi forventer af os selv og hinanden. Det er især vigtigt i en så ny og kompleks organisme som Alternativet.

I Alternativet går vi ind for en tillidsfuld anerkendelse af, at vi hver især er herrer over, hvor meget tid og hvilket arbejde, vi bidrager med, og ikke er bange for at sige fra eller spørge om hjælp. Den fleksibilitet og åbenhed er grundlæggende for vores forståelse af frivillig arbejdskraft og -glæde.

At være frivillig i Alternativet

Læs om, hvad det vil sige at arbejde frivilligt ud fra Alternativets værdier, og hvilke muligheder du har som frivillig.

Opgaveskabeloner

Brug disse skabeloner til at koordinere opgaver, målsætninger, tidsplanlægning og forventningsafstemning.

Jobopslag

Her finder du et eksempel på et jobopslag til hvervning af frivillige.

Velkomstbrev

Se et eksempel på et velkomstbrev til nye frivillige i dit team.

Hvad er ?

Her er en lille samling af forklaringer på ord, begreber og andet der bliver kastet rundt i Alternativet.